KORALLIANSEN lanserer nå en stor satsing på dirigenter, dirigentkurs og mentorordning.

DIRIGENTOPPLÆRING FOR UNGE I EGET KOR
Koralliansen, med Ung i Kor, Ung Kirkesang og FONOKO, søker nå nye deltakere til satsingen
Dirigentopplæring for unge i eget kor, til høsten 2019 . Tiltaket vender seg til barnekor, ungdomskor
og studentkor, der noen av sangerne har lyst å prøve seg på dirigering i trygge omgivelser.
Programmet gir unge sangere mulighet til å få lære dirigering direkte av sin egen dirigent. I
deltakende kor skal dirigenten finne 3-5 interesserte sangere, som under et semester får en
innføring i grunnleggende moment i dirigering. Dirigenten skal til sammen legge opp 10 timer
undervisning. Det vil være mulig for koret å tilpasse opplegget og for eksempel ha flere deltakere,
eller å bruke en ekstern lærer.
Alle deltakende dirigenter inviteres til en innledende samling med Anne Karin Sundal-Ask i
forbindelse med Det norske Jentekor Sommerakademi i Oslo, 12.-15. august 2019 , hvor de får tips til
hvordan undervisningen kan legges opp. Her får de gått gjennom materiale som kan brukes i
undervisningen, og får i tillegg stemmegafler og pins til alle som er med. Deltakelse på samlingen er
ikke obligatorisk, men noe vi sterkt vil oppfordre til. Detaljert timeplan for samlingen kommer
senere.
Dirigentopplæring for unge i eget kor ble først gjennomført av Ung i Kor høsten 2018 som et
pilotprosjekt for å stimulere unge til å prøve seg på kordirigering. Det blir nå gjennomført for tredje
gang. Programmet inngår i Koralliansens satsing på kordirigenter i Norge. Det er også en del av
satsingsområdet Unge dirigenter i Dirigentløftet, støttet av Sparebankstiftelsen.
Økonomi:
Koret får økonomisk støtte på 10.000,- til å gjennomføre tiltaket, samt gratis kursmateriell å bruke til
undervisningen. Ung i Kor kan også bistå med rådgiving rundt alt som har med tiltaket å gjøre.
Midlene koret får er beregnet til å dekke utgifter for ekstra arbeidstid for dirigenten, og andre
ekstrautgifter i forbindelse med gjennomføring av undervisningen.
Dirigenter som trenger overnatting i Oslo i forbindelse med Det norske Jentekor Sommerakademi, vil
kunne søke om støtte til dette.
Påmelding:
Det er et begrenset antall plasser. Frist for påmelding er 19. juni 2019 .
Påmeldingslenke her...

For spørsmål er det bare å ta kontakt med din organisasjon per e-post,info@ungikor.no (Ung i Kor),
Ingvild (Ung kirkesang) eller fonoko@fonoko.no (FONOKO).

 

 

Dirigentkurs

Kursene er modulbaserte og starter med nybegynnernivå, modul 1 over to helger. Videregående modul 2 over tre helger. Temamoduler over en helg el tilsvarende. De ulike

kororganisasjonene og FONOKO er arrangører spredt over det meste av landet.

Mentorordning

Fra høsten 2017 starter også en mentorordning for dirigenter, egen ordning for barne- og ungdomskordirigenter, i første omgang i Oslo- og Stavangerområdet. I en mentorordning følges 4 dirigenter opp av en mentor med individuelle samtaler og veiledning, gruppesamling og besøk på korøvelser. Ordningen går over ett år.

Denne dirigentsatsingen som administreres av koralliansen har kommet i gang med et eget tilskudd fra kulturdepartementet på 1 mill kr. for 2017-2018.

Les om dirigentkurs og mentorordning her:

bit.ly/koralliansen  

Har du spørsmål, kontakt Ingvild Ø Vist, ingvild@sang.no, mob 470 18 370.