Kirkesangforlaget gir ut kornoter og annet materiell for bruk i medlemskora. 

Forlaget ynskjer alle komponistar velkomne til å levere bidrag, dersom dei er frie til å skrive kontrakt med kirkesangforlaget om det dei sender inn.

Komponistar blir oppmoda om å nytte frie tekstar, t.d. bibeltekstar eller salmetekstar der forfattaren døydde for minst 70 år sidan, eller tekstar der publiseringsrettar er avklarte før innsending for vurdering. Innsendte bidrag vert vurdert fortløpande i forlagsstyret.