Kirkesangforlaget gir ut kornoter og annet materiell for bruk i medlemskora. 

Forlaget ynskjer alle komponistar velkomne til å levere bidrag, dersom dei er frie til å skrive kontrakt med kirkesangforlaget om det dei sender inn.

Komponistar blir oppmoda om å nytte frie tekstar, t.d. bibeltekstar eller salmetekstar der forfattaren døydde for minst 70 år sidan, eller tekstar der publiseringsrettar er avklarte før innsending for vurdering. Faste innleveringsfrister for noter og verk, 1. februar og 1. september med påfølgende behandling av innkommede bidrag.

i 2014 er det eit særskilt mål å gi ut Bibelspel for aldersgruppa 8 – 12 år.