Produktsøk

Stem i den nye songen, orgel

Skriv utE-post
Messe for barn og unge til reformasjonsmarkeringa 2017
Grunnpris kr 75,00
Utsalgspris kr 93,75
Mva-beløpkr 18,75
stem-i-den-nye-songen-orgel2
Beskrivelse

Tekst: Arve Brunvoll

Musikk: Odd Johan Overøye

Det er skrive orgelsupplement til fleire av satsane som ikkje finst i det originale partituret eller i orgel/piano-heftet som følgjer instrumentstemmene.)  Orgelsupplement for desse satsane: Kyrie, Gloria, Litani, Sanctus, Vår far, Motett “for eg skjemmest ikkje ved evangeliet”, Du opnar ditt rike, Herre, og Utgangssongen: “Stem i den nye songen”

“Stem i den nye songen” er ei gjennomkomponert gudsteneste, spunne rundt dei tradisjonelle messeledda
Kyrie, Gloria, Sanctus og Agnus Dei - men bygd ut med ei rekkje andre nyskrivne songar og sekvensar med relevans til temaet nåde.

Dei 15 delane i verket kan oppfattast som ei slags musikalsk grunnform, der brukarane står fritt til å supplere med liturgi og salmar etter behov og ut frå den aktuelle samanheng. Sidan teksten ikkje har ei kronologisk
handling i tradisjonell forstand, kan mange av songane også framførast enkeltvis.