Produktsøk

Stem i den nye songen, partitur

Skriv utE-post
Messe for barn og unge til reformasjonsmarkeringa 2017
Grunnpris kr 150,00
Utsalgspris kr 187,50
Mva-beløpkr 37,50
Beskrivelse

Tekst: Arve Brunvoll

Musikk: Odd Johan Overøye

“Stem i den nye songen” er ei gjennomkomponert gudsteneste, spunne rundt dei tradisjonelle messeledda
Kyrie, Gloria, Sanctus og Agnus Dei - men bygd ut med ei rekkje andre nyskrivne songar og sekvensar med relevans til temaet nåde.

Dei 15 delane i verket kan oppfattast som ei slags musikalsk grunnform, der brukarane står fritt til å supplere med liturgi og salmar etter behov og ut frå den aktuelle samanheng. Sidan teksten ikkje har ei kronologisk
handling i tradisjonell forstand, kan mange av songane også framførast enkeltvis.