Produktsøk

Vi tar hverandres hender

Skriv utE-post
Grunnpris kr 250,00
Grunnpris inkl. mva
Utsalgspris kr 250,00
Mva-beløp
Beskrivelse

I dette heftet presenteres salmer som egner seg for barn mellom 1 og 5 år, og forslag til hvordan du kan arbeide med salmene på en måte som passer for aldersgruppen. Mange menigheter har et trosopplæringstilbud for denne aldersgruppen i form av sang- og musikkgrupper, og dette heftet og tilhørende kurs er ment for å være en ressurs i dette arbeidet. Alle salmene er å finne i Barnesalmeboka utgitt på IKO i 1999. Når vi jobber med små barn må vi tilrettelegge sangstunden ved å ta i bruk bevegelse og dans, lek og fantasi. I forslagene får du tips til hvordan salmene kan brukes både i sangsamlinger og gudstjenester gjennom sang, spill og bevegelse.