Velkommen til Ung kirkesang i Nord-Hålogaland!

Styret består av:

  • Leder: Erlend Karlsen
  • Nestleder: Johan Mahtte Skum
  • Styremedlem: Åse Dons Lindrupsen
  • Styremedlem: Kristian Paulsen
  • Styremedlem: Paul Gunnar Staff