Ung Kirkesang Oslo Bispedømme

Vårt hyggelige lille styre ser slik ut:

 • Edle Stray Pedersen (styremedlem, Trefoldighet Jentekor)
 • Hildegunn Opstad Smørgrav (styremedlem, Østerås kirkes barnekor)
 • Liv Marie Hofseth (leder, Nordstrand Barne- og Ungdomskantori)

Våre medlemskor:

 • Bryn Jentekor
 • Bryn kirkes barnekor
 • Grinilund barnekor
 • Høvik kirkes barnekor
 • Nordstrand Barne og Ungdomskantori
 • Oslo Domkirkes Guttekor
 • Torshov kirkes barnekor
 • Torshov kirkes babysang
 • Trefoldighet Jentekor
 • Ullern Barnekor
 • Østerås kirkes barnekor
 • Bakkehaugen aspirantkor
 • Bakkehaugen barnekantori