Koret ditt kan få refundert moms. 

Søknadsfrist 15.juni  2017.

Videreutdanning i barnekorledelse – spørreundersøkelse

Nytt dirigentkurs i regi av Koralliansen.

Oppgradering av medlemssystem, Hypersys.