Korsommerskoler 2015

Ung kirkesang samarbeider med Ung i Kor, De unges orkesterforbund og Korpsnett Norge om en kursrekke i musikalsk ledelse av barn og unge i kor, korps og orkester.

Ung kirkesang 2015-17