Støtteordninger

Det finnes flere støtteordninger du som driver barne- og ungdomskor, orgelklubb eller sanggrupper (som babysang og småbarnssang) kan søke på.

Generelle støtteordninger:

  • Frifond medlemsstøtte (avkrysses i forbindelse med levering av årsrapport og frist for levering av årsrapport er 1. mars, retningslinjer til medlemsstøtte finner du her)
  • Frifond prosjektstøtte (søkes via Hypersys og søknadsfrist er 1. juni, retningslinjer finner du her)
  • Aktivitetsmidler for kor (søknadsfrist 15. mars og 15. september og mer informasjon finnes her)
  • Voksenopplæringsmidler for de som har korister over 14 år (søkes via http://www.musikkensstudieforbund.no/ og det må registreres før oppstart av nytt semester)

Støtteordninger fra Koralliansen:

  • Dirigentstipend (utlyses to ganger i året, neste frist er 15. februar 2021. Se her for mer informasjon)
  • Dirigentopplæring for unge i eget kor (utlyses to ganger i året. Se her for mer informasjon)
  • Øvrige støtte ordninger gjennom Koralliansen: https://sites.google.com/view/koralliansen/start

Andre støtteordninger:

  • De fleste bispedømmer har kirkemusikalske midler eller OVF-midler som kan søkes på. Kontakt ditt bispedømme for å få mer informasjon.
  • Din lokale kommune og fylkeskommune kan ha støtteordninger som er aktuelle for barn og ungdom.