Fagdager for barnekorledere

Velkommen til fagdager for barnekorledere i Glemmen kirke! Randi Clausen Aarflot og Trond Gilberg er kursholdere, og Aspirantkoret og Barnekoret i Glemmen kirke er med som praksiskor. På kurset presenteres arbeidsmetoder og repertoar som egner seg i arbeid med barnekor.

STED OG TID

Glemmen kirke i Fredrikstad. 8.-9. november.

PROGRAM
Onsdag 8. november
14.30: Oppmøte og registrering
15.00: Introduksjon og grunnlagstenkning
16.30: Observasjon av øvelse med Aspirantkoret, Randi Clausen Aarflot og Trond Gilberg leder øvelsen.
17.30: Observasjon av øvelse med Barnekoret, Randi Clausen Aarflot og Trond Gilberg leder øvelsen.
19.00: Kort oppsummering av dagen
20.00: Felles middag. Dekkes av den enkelte.

Torsdag 9. november
09.30: Gjennomgang av repertoar og arbeidsmetoder
11.30: Lunsj
12.30: Barnekoret i gudstjenesten
13.30: Gjennomgang av repertoar og arbeidsmetoder
15.00: Hjemreise

PÅMELDING

Send en e-post til nils@sang.no, og oppgi følgende informasjon:
1. Navn
2. Fakturaadresse
3. Hvilke(t) kor du dirigerer og aldersgruppen på korsangerne
4. Allergier og dietter

PRIS

1500 kroner for begge dager, inkl. kaffe/te og enkel lunsj på torsdag.

OM KURSHOLDERNE
Randi Clausen Aarflot er utdannet sangpedagog fra Barratt Due musikkinstitutt, og hun har en videreutdanning i barnekorledelse fra Børnekorakademiet. Randi har fordypet seg i barnestemmens utvikling og det metodiske arbeidet med barnekor. Hun arbeider som korleder i Glemmen kirke hvor hun leder tre barne- og ungdomskor. Randi er også ansatt i Ung kirkesang som vokalpedagogisk konsulent samt ved Norges musikkhøgskole som studieleder for videreutdanningen i barnekorledelse.

Trond Gilberg er ansatt som kantor i Glemmen menighet. Han underviser også i orgelspill for elever ved Egil Hovland-akademiet. Trond har lang erfaring med å lede barnekor, blant annet fra Sjømannskirken i Spania. I tillegg har han skrevet mye musikk, blant annet for barn og unge, og han er opptatt av hvordan barn og unge kan inkluderes i gudstjenesten på en god måte.