Ung kirkesang inviterer til nytt guttekortreff 3.-5.november i Kristiansand.

Kjære Guttekorkollegaer!

Ung kirkesang ønsker korgutter og herrestemmer med på å synge  Mozarts requiem og Hovlands Allehelgensmesse i Kristiansand domkirke Allehelgenshelg 3.-5. november 2017. Dette blir 2. Samling i prosjektet Gullgruver for norsk korsang, som blir støttet av kulturrådet. Den første samlingen var i Stavanger og den siste blir i Oslo (2.-4. nov. 2018). Vi bruker samme repertoar alle tre år slik at korsangerne kan vokse med repertoaret. Mozart blir fremført som konsert med orkester og solister på lørdagene mens Hovland fremføres som høymesse på søndagene.

Dette får vi til! En prosjektkomite bestående av prosjektlederen Bryan Breidenthal, Sølvguttenes dirigent Fredrik Otterstad og domkantorene Andrew Wilder (Kristiansand) og Oddgeir Kjetilstad (Stavanger) leder prosjektet.  Samlingen i Stavanger var en kjempe suksess med flere enn 100 gutter og menn i koret, orkester, og full kirke både på konsert og gudstjeneste.  De fleste som var med i Stavanger blir også med i Kristiansand, og det er plass til flere.

Vi opplever at korgutter kan gjøre det utroligste hvis de blir inspirert av musikken. Deltagende kor vil få øvingsressurser som vi har utarbeidet i forbindelse med prosjektet og som skal gjør prosjektet mulig også for mindre kor. Sølvguttene har Mozarts Requiem på sitt repertoar og danner ryggraden i prosjektkoret.  Det er viktig at alle som skal vere med er kjent med repertoaret på forhånd. Noen av de flinkeste gutter vil også bli vurdert for solistoppgaver.

Påmeldingsfristen er 10. mars slik at korene får starte på repertoaret før sommeren. Deltageravgiften er kr 400 per deltager (kr 500 per deltager etter 10. mars). Deltageravgiften dekker måltider, opphold og øvingsressursene til Mozarts Requiem (noter, øvingsfiler og lignende). Øvingsressursene blir sendt så snart deltageravgiften er betalt (jo før, jo heller). De inkluderer bl.a. en public domain pdf-fil med kornotene som kan fritt trykkes ut til den enkelte sanger/kor. Notene til Hovlands Allehelgensmesse må kjøpes til den enkelte sanger. Mange menigheter eier disse allerede. De koster for tiden kr 36 per notehefte.

Vi håper at både nye og etablerte guttekor vil ønske å være med på prosjektet. Korene melder seg på for et år om gangen. Hvert kor må ha med en ansvarlig leder, som overnatter sammen med guttene. En voksen leder per kor (pluss eventuelt også dirigent) deltar gratis mot praktisk dugnad. Enkelte sangere er også velkommen med. Sølvguttene, Stavanger domkirkes guttekor, Kristiansand domkirkes guttekor og Vanse Guttekor—Deo Gloria alle blir med, så grunnstammen er sikret.  Fredrik Otterstad, Sølvguttenes dirigent vil lede framføring av Mozarts requiem, mens Andrew Wilder, domkantor i Kristiansand, leder framføring av Hovlands Allehelgensmesse.

Hvis minst 10 korgutter melder seg på korsommerskolen på Mjuklia, kan vi lage en guttekorgruppe som kan øve repertoaret til Gullgruver for norsk korsang. Velkommen med!

Bryan D. Breidenthal, prosjektleder for Gullgruver for norsk korsang

For brosjyre klikk her...

 

For å lese om forrige guttekortreff, klikk her...

 

 

Guttekorprosjektet Gå for Gull er avsluttet, under kan du se bilder fra de tidligere samlingene.

Bø i Telemark, høsten 2014

Stavanger 2014

Kristiansand 2013

Kickoff på Guttekorprosjektet, Lista 2013