Arkiv

Komponistkonkurranse

I høve 30-års jubileet for korsommarskulane i Ung kirkesang og markering av 70 år sidan etableringa av Norges kirkesangforbund, blir det invitert til komponistkonkurranse. Vinnarverka vil bli brukt på korsommarskulen i Kristiansand i 2025 og andre høvelege arrangement.

Les mer »

Laget ditt kan få moms-kompensasjon

Alle lag i Ung kirkesang kan nå levere søknad, via Ung kirkesang, om å få kompensert mva -kostnader etter forenkla modell.  Det betyr at det blir søkt på bakgrunn av samlet driftskostnader.  Søknadsfrist: 15. juni.

Les mer »

Årsrapport 2023 – rapportfrist er 28. februar 2024

Det vart 3. januar sendt ut årsrapportvarsling til alle som står registrert som styremedlemer i alle lag. (Alle lag som vi trur skal rapportere.) Viss du ikkje finn årsrapport til ditt lag for 2023 i Hypersys, send ein e-post, og vi skal straks ordne opp i det: og omvendt, har du fått men skal ikkje rapportere, meld frå om det! 

Les mer »

Dekking av tono-vederlag for medlemslaga sine konsertar

Ung kirkesang har hatt ein sentral TONO-avtale for alle sine medlemslag sidan 1999. I alle år etter har det har vore gratis for medlemslaga å framføre musikk på konsertar, fordi organisasjonen sentralt har betalt for ein rammeavtale, for alle konsertar med inntil 500 i publikum eller inntil kr 50.000 i billettinntekt. Mange andre musikkorganisasjonar har hatt det på tilsvarande måte. Desse rammeavtalane med det frivillige musikklivet har nå TONO sagt opp, og dermed må alle kor og andre medlemslag nå sjølv avklare lisens med TONO direkte.

Les mer »

Hva skal barnekoret synge på gudstjenesten?

Lurer du på hva barnekoret skal synge når det deltar i gudstjenesten? I dette nye heftet presenteres enkle liturgiske sanger som gir koret mulighet til å delta på barnas premisser – og på gudstjenestens premisser. Det er utformet forslag til innstuderingsmetodikk til sangene slik at det blir morsomt og enkelt å øve de inn.

Les mer »

Kurs i Tegnsang

Ung i kor koordinerer tilbudet om tegnsangkurs i Norge og i høst er det to kurs det er mulig å delta på. Tegnsangkurset finner sted 21.-22. oktober i Bergen og 4.-5. november i Trondheim.  Alle som vil utvide og utdype sine metoder og sin kompetanse i å bruke musikkens tegn, kan få mer informasjon og melde seg på her: https://www.ungikor.no/introkurs-tegnsang

Les mer »

Norbusang 2024

Er ditt kor interessert i å reise på Norbusang 2024? Det foregår i Fredericia (Danmark) 8.-12. mai. Festivalen er for unge sangere (9-29 år) fra hele Norden. Påmeldingen åpner 1. november og informasjon vil bli lagt på www.norbusang.org.

Les mer »

SiNGING TOGETHER på LISTA (4)5. – 9. juli 2023

Korlederkurs for ungdom i alderen 14 – 26 år. Kurset starter onsdag ettermiddag 5. juli og varer til søndag 9. juli. Utgifter til reise og opphold blir dekket for de første 8 som melder seg på. Du får undervisning hver formiddag. Her vil du lære om musikalsk ledelse av vokalensembler. Det er plass til maks. 12–16 ungdommer. På ettermiddagene er du med på å lede aktiviteter i forbindelse med “Sommerkor for alle”. 

Les mer »

Videreutdanning i barnekorledelse

Barnekorledelse er videreutdanningen for deg som ønsker å ta med barnekoret ditt på et løft. Vi lar deg reflektere rundt planlegging og gjennomføring, og gir deg tilbakemeldinger på jobben du gjør med koret du dirigerer.

Les mer »

Laget ditt kan få moms-kompensasjon

Alle lag i Ung kirkesang kan nå levere søknad, via Ung kirkesang, om å få kompensert mva -kostnader etter forenkla modell.  Det betyr at det blir søkt på bakgrunn av samlet driftskostnader.  Søknadsfrist: 15. juni.

Les mer »

NM for kor

NM for kor blir  5.-8. oktober 2023 i Trondheim Frist for påmelding er 1. april 2023. Det er Koralliansen som er arrangør av NM for kor, mens Norges Korforbund er ansvarlig for gjennom-føringen av konkurransen.

Les mer »

Håndbjeller til salgs.

Martha M. Skogen, som har anskaffa 4 oktavars handbjelle-orkester utstyr, skal reise tilbake til USA om halvanna år. Ho vil gjerne selge utstyret til nokon som kan ta det i bruk, og stiller seg gjerne til disposisjon for opplæring i bruk av utstyret.

Les mer »

Kurs: Barnekor med poesi og bevegelse

Kurset retter seg mot barnekorledere som ønsker å lære nytt repertoar og kreative innstuderingsmetoder til bruk i barnekoret. Repertoaret og metodikken er hentet fra den norske utgaven av Barnekor med poesi og bevegelse som utgis høsten 2022. Sangene som presenteres egner seg både for verdslige og sakrale barnekor.

Les mer »

Hurra, det blir Norbusang 25. – 29. mai 2022!

I løpet av den siste uken har norbusangrådet, arrangementskomiteen og landsstyret gått inn for at det blir festival på Inderøy! Det er pr nå 300 forhåndspåmeldte korsangere fra alle de 5 nordiske landene. Vi åpner nå muligheten for flere påmeldinger, så langt det er ledig plass, og det er først til mølla.

Les mer »

Laget ditt kan få moms-kompensasjon

Søknadsfrist 15. juni 2022. Alle lag i Ung kirkesang kan nå levere søknad, via Ung kirkesang, om å få kompensert mva -kostnader etter forenkla modell.  Det betyr at det blir søkt på bakgrunn av samla driftskostnader. 

Les mer »