Viktige datoer

Under finner du viktige datoer for rapportering og søknadsfrister.

Frister i vår egen organisasjon:

 • 1. mars: frifond medlemsstøtte (avkrysses i forbindelse med levering av årsrapport og frist for levering av årsrapport er 1. mars, retningslinjer til medlemsstøtte finner du her)
 • 1. mars: frist for levering av medlemslister, årsrapport og regnskap i Hypersys (skjema åpnes i Hypersys første uka i januar).
 • 1. juni: søknadsfrist for prosjektstøtte i frifond (søknadsskjema åpnes 1.april, og det gjøres på Hypersys, retningslinjer finner du her)
 • 15. juni: søknadsfrist MVA-refusjon (skjema legges ut på hjemmesiden)
 • 1. oktober: frist for å registrere medlemmer for inneværende år, pga utlevering av medlemsblad
 • 31. oktober: frist for å betale medlemskontingent til Ung kirkesang.
 • 31. oktober: siste frist for å akseptere Frifondmidler for inneværende år.

Søknadsfrister:

 • Før vårsemesteret: søknadsfrist voksenopplæringsmidler (VO) for de medlemmer over 14 år. Støtten til voksenopplæring til våre medlemskor gis gjennom Musikkens studieforbund. Må registreres før oppstart av nytt semester. Se www.musi​kkensstudieforbund.no for mer informasjon. 
 • 15. mars: frist for å søke aktivitetsmidler for kor. Se https://aktivitetsmidler.no/ for mer informasjon.
 • 1. juni: søknadsfrist for prosjektstøtte i frifond (søknadsskjema åpnes 1.april, og det gjøres på Hypersys)
 • Før høstsemesteret: søknadsfrist voksenopplæringsmidler (VO) for de medlemmer over 14 år. Støtten til voksenopplæring til våre medlemskor gis gjennom Musikkens studieforbund. Må registreres før oppstart av nytt semester. Se www.musi​kkensstudieforbund.no for mer informasjon.
 • 15. september: frist for å søke aktivitetsmidler for kor. Se https://aktivitetsmidler.no/ for mer informasjon

Rapportering til TONO:

 • 1. februar: rapporteringsfrist andre halvår forrige år
 • 1. juli: rapporteringsfrist første halvår inneværende år