Sør-Øst

Ung kirkesang Sør-Øst er den største regionen i organisasjonen, både i medlemstall og i antall bispedømmer: Borg, Oslo, Hamar, Tunsberg og Agder og Telemark. Regionen arrangerer kortreff og kantorilederkurs, og korsommerskolen i august arrangeres på sørlandet. Det regionale ungdomskoret SØK har medlemmer fra Sør-Øst. Koret er for ungdom fra 12 år, like stemmer. De har vanligvis fire helgesamlinger i året og deltar på gudstjenester og kirkemusikkfestivaler og holder egne konserter.

Mathea Axelsen Lie

Styreleder

Grete H. Sele

Nestleder

Jørn Fevang

Styremedlem

Ingvild E. Askeland

Styremedlem

Tønnes C. Borhaug

Styremedlem

Ingvild Øverby Vist

Regionkonsulent

Tlf: 470 18 370

E-post: ingvild@sang.no