Hvordan bli medlem i Ung kirkesang?

For å starte/melde inn et barnekor, orgelklubb, babysang, småbarnssang osv (heretter kalt “laget”) må man ha et minimum 5 medlemmer innenfor 0 – 25 år. Det er også en del ting i forhold til styre og stell som må være på plass før man er et nytt medlemslag. Her følger noen punkter som kan være greie å lese og trenger du bistand så er sekretariatet klar til å hjelpe deg.

Hvor mange må vi være, og hva skal til for at deltakerne kan regnes som medlemmer:
 1. Det må være minimum 5 betalende medlemmer i alderen 0 – 25 år.
 2. Kontingenten til laget må være på minimum kr 50 pr medlem. Dette er lovpålagt beløp, for at de skal kunne telles som gjeldende medlemmer.
 3. Kontingenten som laget betaler til Ung kirkesang sentralt er kr 100 pr medlem, og så må dere også legge på lokal avgift hvis dere ønsker å ha kontingentinntekter i lagskassen.
 4. Medlemslisten må bestå av minimum navn, postadresse og fødselsdato og -år (men vi anbefaler mobil og e-post til medlem eller foresatte i tillegg).
Hvordan bli et medlemslag i Ung kirkesang:
Sekretariatet hjelper dere gjerne gjennom følgende 5 punkter:

 1. Laget må ha et styre
  • Hvis laget består av personer under 15 år: 2 eller 3 personer i styret (i Trønderlag må det være 3).
  • Hvis laget har 4 personer eller flere over 15 år så skal styret velges blant medlemmene på årsmøte. Dette kan også være foresatte til medlemmene, men de må velges av ungdommene.
  • Styret meldes også inn i Ung kirkesang og styremedlemmene står på medlemslisten. De regnes derfor med i totalen av medlemsmassen.
 2. Laget må ha vedtekter. Under ligger et eksempel på det. Dette kan også sekretariatet hjelpe dere med.
 3. Laget må være registrert i enhetsregisteret i Brønnøysundsregistrene.
  • For å bli registrert i enhetsregisteret må dere ha et stiftelsesmøte der protokollen fra dette møtet skal vedlegges når dere registrerer dere i Brønnøysundregistrene.
 4. Laget bør melde seg inn i Frivillighetsregisteret (kan da søke om mva-kompensasjon og være med på grasrotandelen. Det kan også være offentlige eller private tilskuddsordninger som forutsetter registrering i Frivillighetsregisteret).
 5. Laget må ha egen bankkonto og eget organisasjonsnummer (og det må være koret sin bankkonto, samme navn på begge). Se “Steg for steg til organisasjonskonto” under.
 6. Hurra, du er i mål!
Oppskriften på 1-2-3:
 1. Starte opp aktiviteten
  • Ring Ung kirkesang for å få hjelp og råd
  • Ha et stiftelsesmøte og skrive stiftelsesprotokoll 
 2. Registrering
  • Vi registrerer laget i medlemssystemet Hypersys, ta kontakt med sekretariatet
  • Hypersys brukes for å registrere laget i enhetsregisteret og frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene.
 3. Opprette en bankkonto i korets navn
  • Ta inn medlemskontingent

Er det noe du lurer på, eller du trenger bistand til så står vi klare til å hjelpe. Ta kontakt direkte med Nils eller send en mail til post@sang.no eller tlf: 37 27 18 17.

Nils Hidle

Generalsekretær

Tlf: 980 88 768

E-post: nils@sang.no