Tono

Har ditt kor fremført noe offentlig? Da skal det rapporteres for.

Ung kirkesang har avtale med TONO, men det gjelder ikke alle konserter. Denne avtalen gjelder ut 2023

  • Konsert med inntekter 0 – 49.999,- er dekket av vår avtale. Det må uansett rapporteres slik at opphavspersonene får sitt. Rapporteringsskjema finner du her. Rapporteringsskjema sendes til tono@tono.no
  • Konserter med inntekter 50.000 – 200.000,- er ikke dekket av vår avtale. Det må rapporteres via Ung kirkesang (link her) og dere må betale TONO-avgift for den/de konsertene det gjelder.
  • Konserter med inntekter over 200.000,- er ikke dekket av vår avtale. Det må rapporteres direkte til TONO. Rapporteringsskjema finner du her. Rapporteringsskjema sendes til tono@tono.no

Frist for høsten 2023 er 1.februar 2024

Frå 1. januar 2024 har ikkje Ung kirkesang og dei andre organisasjonane i NMR avtale med Tono om konsertavgift. Det betyr at alle konsertar  frå og med 1. januar må søkjast godkjent, og deretter rapporterast til Tono. Tono har skrive brev til alle lag i Ung kirkesang og dei andre organisasjonane om dette.  Brevet kan du lese under. 

Ung kirkesang og dei andre organisasjonane arbeidar for å samordne seg, slik at det blir like vilkår på tvers av organisasjjonane. Korleis den løysninga blir, vil det komme melding om snarleg. Antakeleg blir det som i den perioden under pandemien, da det ikkje var avtale: Laget rapporterer, får rekning og vidaresender den. Venteleg vil Ung kirkesang halde fram med å betale for konsertar med konsertinntekt under 50.000 og færre enn 500 i publikum. 

For 2023 er det avtale, og alle konsertar skal rapporterast.  (Ung kirkesang har allereie betalt inn konsertavgift for konsertane  medlemslaga held i 2023). Viss koret skal ha konsert på nyåret 2024 og utover, send søknad om dette. Hugs at det kan søkjast rabatt for repertoar som har falle i det fri. Om det er spørsmål om dette, ring 37271817, eller sende ein e-post til nils@sang.no

For å lese brevet fra Tono, klikk her…