Tono

Har ditt kor fremført noe offentlig? Da skal det rapporteres for.

Ung kirkesang har avtale med TONO, men det gjelder ikke alle konserter.

  • Konsert med inntekter 0 – 49.999,- er dekket av vår avtale. Det må uansett rapporteres slik at opphavspersonene får sitt. Rapporteringsskjema finner du her. Rapporteringsskjema sendes til tono@tono.no
  • Konserter med inntekter 50.000 – 200.000,- er ikke dekket av vår avtale. Det må rapporteres via Ung kirkesang (link her) og dere må betale TONO-avgift for den/de konsertene det gjelder.
  • Konserter med inntekter over 200.000,- er ikke dekket av vår avtale. Det må rapporteres direkte til TONO. Rapporteringsskjema finner du her. Rapporteringsskjema sendes til tono@tono.no

Frist for våren 2023 er 10.juli.

Lurer du på noe vedrørende TONO-rapportering? Ring 37 27 18 17!