Støtteordninger

Det finnes flere støtteordninger du som driver barne- og ungdomskor, orgelklubb eller sanggrupper (som babysang og småbarnssang) kan søke på.

Generelle støtteordninger:

 • Frifond medlemsstøtte (avkrysses i forbindelse med levering av årsrapport og frist for levering av årsrapport er 1. mars, retningslinjer til medlemsstøtte finner du her)
 • Frifond prosjektstøtte (søkes via Hypersys og søknadsfrist er 1. juni, retningslinjer finner du her)
 • Aktivitetsmidler for kor (søknadsfrist 15. mars og 15. september og mer informasjon finnes her)
 • Voksenopplæringsmidler for de som har korister over 14 år (søkes via http://www.musikkensstudieforbund.no/ og det må registreres før oppstart av nytt semester)
 • Grasrotandelen (må være registrert i frivillighetsregisteret og i grasrotandelen. Mer informasjon finner du her https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen)

Støtteordninger fra Koralliansen:

 • Dirigentstipend (utlyses to ganger i året, neste frist er 15. februar 2022. Se her for mer informasjon)
 • Dirigentopplæring for unge i eget kor (utlyses to ganger i året. Se her for mer informasjon)
 • Øvrige støtte ordninger gjennom Koralliansen: https://sites.google.com/view/koralliansen/start

Andre støtteordninger:

 • De fleste bispedømmer har kirkemusikalske midler eller OVF-midler som kan søkes på. Kontakt ditt bispedømme for å få mer informasjon.
 • Din lokale kommune og fylkeskommune kan ha støtteordninger som er aktuelle for barn og ungdom.
 • Givertjeneste (som medlem i en frivillig barne- og ungdomsorganisasjon kan givertjeneste være mulig. Da kan de som ønsker å gi gave til koret gjøre det og få skattefritak for beløp mellom 500,- og 50.000,-) Ta kontakt med Per Ivar Tamnes hvis du har spørsmål.
 • Gjelder kor i Oslo: Kirkesanger Knudsens legat, søknadsfrist 15. mars – nedlastbart søknadsark