Medlemsfordeler og plikter

Det finnes en rekke medlemsfordeler i Ung kirkesang:
 • Lav kontingent
 • Frifondsmidler
 • Prosjektmidler
 • Oppstartstilskudd
 • Kurs og samlinger for medlemmer og ledere til svært gunstige priser
 • Rådgivning og inspirasjon
 • God service og rask oppfølging
 • Faglitteratur og materiell for dirigenter og tillitsvalgte
 • Eget noteforlag med svært gunstige priser
 • Medlemsblad
 • TONO avtale. Korene synger konserter mens Ung kirkesang tar regningen.
 • Voksenopplæringsstøtte
 • Nasjonalt og internasjonalt nettverk
 • Forsikring gjennom IF (forsikringsavtalen kan lastes ned her)
Det finnes noen plikter for medlemslagene i Ung kirkesang:
 • Registrere medlemmer
 • Betale medlemspenger til organisasjonen sentralt
 • Levere årsrapport