Om oss

Ung kirkesang er en organisasjon for sanggrupper (som babysang og småbarnssang), barne- og ungdomskor og orgelklubber i hele landet. Ung kirkesang arrangerer kurs for korsangere og dirigenter. Kursene blir arrangert i samarbeid med regionene, og er over hele landet. Ung kirkesang gir ut rettledningshefte og annet materiell til bruk i korene. Ung kirkesang eier Kirkesangforlaget, som gir ut noter.

Ung kirkesang drives av et landsstyre med 7 styremedlemmer og 3 vara. Generalsekretær er sekretær for landsstyret og de øvrige ansatte møter ved behov på landsstyremøte.

Organisasjonen er delt inn i fire regioner:

  • Hålogaland (Troms og Finnmark og Nordland fylke, Nord- og Sør-Hålogaland bispedømme)
  • Nidaros-Møre (Møre og Romsdal og Trønderlag fylke, Nidaros og Møre bispedømme)
  • Vest (Vestland og Rogaland fylke, Bjørgvin og Stavanger bispedømme)
  • Sør-Øst (Agder, Vestfold og Telemark, Viken og Innlandet fylke, Borg, Oslo, Hamar, Tunsberg og Agder og Telemark bispedømme).

Hver region har et styre der medlemmene er fra medlemskorene i det området. I tillegg har hver region en regionkonsulent som inngår i staben i Ung kirkesang.

Ung kirkesang har en stab på 6 personer. Staben er fordelt over hele landet, fra Kristiansand i sør, Bodø i nord, Stavanger i vest og Fredrikstad og Røros i øst.

Annen informasjon:

Organisasjonsnr: 971 337 893

Bankkonto: 3202 20 28080