Hålogaland

Ung kirkesang Hålogaland er en langstrakt region som tilsvarer Nord- og Sør-Hålogaland bispedømme (Nordland og Troms og Finnmark). Regionen arrangerer kortreff, kurs for kordirigenter, kantorilederkurs (dirigentkurs for barn og ungdom), region sommerkurs (sangfest nord) og regionale/nasjonale orgelkurs.

Mette Siv Dyrnes

Styreleder

Erlend Karlsen

Nestleder

Trygve Mikalsen

Styremedlem

Victoria Sovatkina

Styremedlem

Bjørg Smeplass

Styremedlem

Oddrun_

Oddrun Solberg

Styremedlem

Johanne Jeremiassen

Regionkonsulent

Tlf: 452 58 677

E-post: johanne@sang.no