Hålogaland

Ung kirkesang Hålogaland er en langstrakt region som tilsvarer Nord- og Sør-Hålogaland bispedømme (Nordland og Troms og Finnmark). Regionen arrangerer kortreff, kurs for kordirigenter, kantorilederkurs (dirigentkurs for barn og ungdom), region sommerkurs (sangfest nord) og regionale/nasjonale orgelkurs.

Mette Siv Dyrnes

Styremedlem

Stine Løvseth

Styremedlem

Emma Fredrikke Olaisen

Styremedlem

Gøril Stødle Mikalsen

Styremedlem

Annimari Pelli

Styremedlem

Oddrun_

Oddrun Solberg

Styremedlem

Johanne Jeremiassen

Regionkonsulent

Tlf: 452 58 677

E-post: johanne@sang.no