Vest

Ung kirkesang Vest består av bispedømmene Stavanger og Bjørgvin. Regionen har lang tradisjon i å arrangere både vårtreff og høsttreff og deltar regelmessig i Norsk Orgelfestival i Stavanger. Det arrangeres både kurs for dirigenter og orgelkurs for unge orgelspirer. Det regionale ungdomskoret RUV har medlemmer fra Vest. Koret er for jenter og gutter fra 12 år, SAB (sopran, alt og bariton). De har vanligvis fire helgesamlinger i året og deltar på gudstjenester og kirkemusikkfestivaler, og holder egne konserter.

Susanne Rodvelt Haugland

Styreleder

Korleder i St. Johannes menighet

Tonje Eriksen

Styremedlem

Kantor og korleder i Biskopshavn menighet

Britt Elin Laursen

Styremedlem

Korsanger og mangeårig leder og leirsjef på korsommerskole

Kåre Rivenes

Styremedlem

Kantor og korleder i Slettebakken menighet

Ingvild Eriksen Askeland

Styremedlem

Korsanger og styreleder i RUV, regionalt ungdomskor Vest

Hulda Stenroos

Styremedlem

Korsanger i Slettebakken barne- og ungdomskor og regionalt ungdomskor Vest

Ingvild Øverby Vist

Regionkonsulent

Tlf: 470 18 370

E-post: ingvild@sang.no