Vest

Ung kirkesang Vest består av bispedømmene Stavanger og Bjørgvin. Regionen har lang tradisjon i å arrangere både vårtreff og høsttreff og deltar regelmessig i Norsk Orgelfestival i Stavanger. Det arrangeres både kurs for dirigenter og orgelkurs for unge orgelspirer. Det regionale ungdomskoret RUV har medlemmer fra Vest. Koret er for jenter og gutter fra 12 år, SAB (sopran, alt og bariton). De har vanligvis fire helgesamlinger i året og deltar på gudstjenester og kirkemusikkfestivaler, og holder egne konserter.

Ingrid Elisabeth Berg Tobiassen

Styreleder

Britt Elin Laursen

Styremedlem

malin

Malin Almeland

Styremedlem

Isabelle Sand

Styremedlem

Susanne Rodvelt Haugland

Styremedlem

Rakel Pihl Ludvigsen

Styremedlem

Birgitte Mikalsen

Regionkonsulent

Tlf: 954 26 034

E-post: birgitte@sang.no