Sør-Øst

Ung kirkesang Sør-Øst er den største regionen i organisasjonen, både i medlemstall og i antall bispedømmer: Borg, Oslo, Hamar, Tunsberg og Agder og Telemark. Regionen arrangerer kortreff og kantorilederkurs, og korsommerskolen i august arrangeres på sørlandet. Det regionale ungdomskoret SØK har medlemmer fra Sør-Øst. Koret er for ungdom fra 12 år, like stemmer. De har vanligvis fire helgesamlinger i året og deltar på gudstjenester og kirkemusikkfestivaler og holder egne konserter.

Elisabeth Spydevold

Styreleder

Korsanger og mangeårig leder og leirsjef på korsommerskole.

Inger Elisabeth Aarvik

Styremedlem

Kantor og korleder på Hisøy.

Marit Wesenberg

Styremedlem

Kantor og korleder i Gran.

Selma Holmquist

Styremedlem

Korsanger og hjelpedirigent i jentekoret i Fredrikstad domkirke, og landsstyremedlem.

Mathea Axelsen Lie

Styremedlem

Korsanger og styreleder i SØK, regionalt ungdomskor Sør-Øst.

Ingvild Øverby Vist

Regionkonsulent

Tlf: 470 18 370

E-post: ingvild@sang.no