Momskompensasjon 2019

9. desember kom fordelingen av momskompensasjonen fra Lotteri- og stiftelsestilsynet for 2019. Kr.576 752,- ble fordelt på lokallag og regionlag. Sentraleddet får kr.424 028,-.

Lokallag og regioner søkte i juni 2020 om momskompensasjon med grunnlag i årsregnskapet 2019 gjennom Ung kirkesang.

Frist for å søke momskompensasjon er vanligvis i juni hvert år. Dato for søknadsfrist i 2021 kommer i løpet av våren.

VIKTIG!

Vi ser at det fremdeles er lag som ikke er registrert i Frivilligregisteret. Vi gjør dere oppmerksomme på at det i ny forskrift som gjelder fra 01.01.2019 er et krav om at alle mottakere skal være registrert i Frivillighetsregisteret.

Pengene blir utbetalt 11. desember.