Hvordan varsler jeg i Ung kirkesang?

Hvis du får melding om, eller opplever grenseoverskridende seksuell atferd skal dette meldes. I Ung kirkesang har vi fast prosedyre for hvordan dette skal foregå. Disse rettningslinjene gjelder også for andre kritikkverdige forhold, for eksempel: underslag, tyveri, brudd på taushetsplikt, forhold som medfører fare for liv og helse, maktmisbruk, mobbing og trakassering, diskriminering etc.

Hva er det å varsle? 

Å varsle er å si ifra om noe som ikke er greit, noe som føles ubehagelig eller skremmende eller handlinger som er ulovlig.  

Hva kan jeg varsle om? 

Du kan si ifra om noe du har opplevd selv eller som har skjedd med andre, noe du har blitt fortalt eller som du har sett. Du kan melde ifra om hendelser du tenker er veldig alvorlige eller som egentlig ikke er så farlig, men likevel ikke helt greit. Ingenting er for lite eller for stort!  

Fyll ut skjemaet for å varsle om kritikkverdige forhold: