Singing Together prosjekter

Singing Together på Lista 2023

Påmelding:

“SiNGING TOGETHER before we meet” (heretter ST) er et prosjekt som Ung kirkesang fikk en bevilgning til fra LNU Kultur i 2021.
Målet med prosjektet var å utvikle digitale ressurser og metodikker for interaktivt bruk av disse blant korsangere i egne kor og i samarbeid med andre kor.

 

Nettsiden presenterer øvingsressurser som ble utviklet i forbindelse med flere samarbeidsprosjekter i utprøving av ressurser og metodikkene. Ressursene bak:
• grønne knotter er fritt tilgjengelig for de som vil bruke dem siden de er i public domain eller fordi rettighetshaverne har gitt tillatelse til deres bruk her
• oransje knotter er beskyttet og krever innlogging med passord fra dem som får tillatelse til å bruke dem (tillatelse kan søkes via prosjektledelsen)
Vi håper korsangere kan få glede av å bruke disse ressurser og bli inspirert til å lage egne øvingsressurser også etter at dette prosjektet er avsluttet høsten 2022. Ung kirkesang håper å kunne bruke og videreutvikle denne nettsiden i en eller annen form.
På denne siden finner du en kort presentasjon av de fritt tilgjengelige ressurser som ble utviklet for og brukt av forskjellige prosjekter. Til slutt kommer lenker til noen Tips og Tricks på hvordan ressursene kan brukes og utvikles, og informasjon om prosjektledelsen.

Mozarts requiem
Ressursene utviklet i forbindelse med fremføring av verket på guttekortreffet i Bodø domkirke høsten 2021. Ressursene inkluderer:
• PDF-filer med notene til korsatsene
• Sibelius-filer (spillbare noter) til korsatsene
• Lydfiler med innspillinger stemmevis fra Sibeliusfilene
• Lydfiler med innspillinger av sangere
• Lenker til gode innspillinger (med og uten noter) på YouTube
• Lenker til stemmevis innsunget øvingsfiler med noter på YouTube

Messias for alle
• Ressursene utviklet i forbindelse med prosjektet “Messias for alle” i Lister regionen høsten 2022
• Lenker til YouTube innspillinger med noter SATB
• Lenker til stemmeøvings videoer med noter
• Opptak fra prosjektkonsert med prosjektets utvalgte korsatser og solopartier (tilrettelagt for
deltagelse av barn og ungdom i koret og som publikum)
• Det er også laget Sibeliusfiler av prosjektets utvalgte korsatser, men disse er ikke enda kommet
online

Jubileumsheftet
Ressursene utviklet i forbindelse med ungdomslederkurset på Mjuklia 2021, Landstyremøte i Molde våren 2022, “SiNGING TOGETHER på Lista” sommeren 2022 og regionalt kortreff på Hustadvika høsten 2022
• Videoer med spillende noter for alle stemmer fra alle verk i Ung kirkesangs jubileumshefte
“Herre, til himmelen rekker din miskunn” SAB
• Innsunget lyd- og videofiler av utvalgte sanger fra jubileumsheftet SAB
NB Videoene med spillende noter ble utviklet for å kunne øve online med notebilder til de forskjellige sanger. Dette av hensyn til rettighetshavernes interesser. Korene som bruker disse sangene skal kjøpe notene (tilgjengelig på Kirkesang forlaget) og rapportere bruk på offentlige fremføringer til TONO.

SyngSammen
Ressursene utviklet i forbindelse med salmesang prosjektet “SyngSammen på tvers av grenser”.
• Videoer med spillende noter til utvalgte kjernesalmer fra den norske salmebok
• Videoer der spillende noter har forskjellige sangpedagogiske hjelpemidler inkludert (rytme/takt navn, solfege/trinntall)
• Videoer/lydfiler med innsunget salmer er utsatt til 2023 -*

Res Miranda—en norsk julevandring
Ressursene utviklet i forbindelse med prosjektet “Res Miranda for alle”
• Videoer med spillende noter og
• Videoer med opptak av fremføringer
Ressursene til dette verket med tekster av Svein Ellingsen og musikk av Bryan Breidenthal er kun tilgjengelig via spesielle tillatelser i påvente av klarering med rettighetshaverne.

Tips og tricks (kommer snart, høsten 2022/våren 2023)
– Opptak og videresending av lydfiler med mobil
– Opptak av lydfiler med Zoom H6
– Organisering av ressurser i en database og deling med andre via lenker
– Fra noter til klingende resultat—metoder for bruk av digitale ressurser under innlæring og tolkning av nye korverk