Smittevern for musikkøvelser

I helgen ble det innført strenge smitteverntiltak i totalt 25 kommuner på Østlandet. Mange steder i landet kan det fortsatt gjennomføres fritidsaktiviteter for barn og unge under 20.

Lørdag ble det varslet strengere smitteverntiltak i totalt ti kommuner på Østlandet etter at det ble påvist utbrudd av den engelske muterte varianten av koronaviruset ved et sykehjem i Nordre Follo kommune. Søndag ble kom nesten like strenge tiltak i ytterligere omkringliggende 15 kommuner. Disse tiltakene gjelder i første omgang frem til og med 31. januar 2021.

Status for kommuner med smitteverntiltak på nivå 5

For de ti kommunene som er berørt (se oversikt i bunnen av saken) er det ikke anledning til å gjennomføre fritidsaktiviteter i form av øvelser og konserter, verken for barn eller voksne. Det er også innført forbud mot alle arrangementer utenfor hjemmet, med unntak av begravelser og bisettelser.

Status for kommuner med smitteverntiltak på nivå 4

I likhet med kommunene med smitteverntiltak på nivå 5 er det ikke anledning til å gjennomføre fritidsaktiviteter for voksne i disse 15 kommunene.

I disse kommunene er det tillatt med fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år. Det er grunn til å tro at det vil være lokale variasjoner for de berørte kommunene, og hva som er tillatt for din aktuelle kommune må avklares lokalt.

Arrangementer kan gjennomføres i tråd med nasjonale regler, se siste avsnitt i denne saken.

Status for resten av landet

Alle som driver en form for frivillig organisert musikkaktivitet i disse kommunene oppfordres til å følge ekstra nøye med på lokale forskrifter, råd og retningslinjer, enten det er korps, kor, orkester, band eller andre aktiviteter det er snakk om.

Fra 20. januar ble det åpnet for at fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år kunne gjenopptas. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

For voksne gjelder fortsatt anbefalingen om å ikke gjennomføre fritidsaktiviteter innendørs. Det er også anbefalt å utsette kulturarrangementer som forestillinger, oppvisninger o.l. dersom disse samler personer fra flere kommuner. Kommunen kan også innføre strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen, så det er viktig å følge med på din kommunes nettside for informasjon om lokale tiltak.

Øvelser for voksne kan gjennomføres utendørs. Konserter kan gjennomføres innendørs med 10 eller 200 publikummere, og utendørs med 200 eller 600 publikummere, avhengig av om setene er fastmonterte eller ikke. Likevel er rådet fra regjeringen å inntil videre utsette fritidsaktiviteter for voksne og alle arrangementer.

Folkehelseinstituttet har etablert en egen temaside for musikkøvelser og organiserte kulturaktiviteter.