Hva skal barnekoret synge på gudstjenesten?

Lurer du på hva barnekoret skal synge når det deltar i gudstjenesten? I dette nye heftet presenteres enkle liturgiske sanger som gir koret mulighet til å delta på barnas premisser – og på gudstjenestens premisser. Det er utformet forslag til innstuderingsmetodikk til sangene slik at det blir morsomt og enkelt å øve de inn.

Hovedtanken er at barnekoret eller ungdomskoret ikke er «gjester» i gudstjenesten, men er med og leder den. Når koret har oppgaver gjennom hele gudstjenesten, vil barna bli engasjert og lettere kunne oppleve at det de gjør er betydningsfullt og har en viktig funksjon. Når koret trer inn mange steder i gudstjenesten, er det med på å skape dynamikk og liv. Dette forsterkes ytterligere av dialogformen i mange av sangene. Mange korforesatte er ikke vante kirkegjengere – slike sanger gjør det enklere for alle å delta. Sangene kan øves inn som en del av det faste gudstjenesterepertoaret og brukes hver gang koret deltar på gudstjeneste.

Heftet er laget av Trond Gilberg og Randi Clausen Aarflot som leder Korene i Glemmen kirke.

Lenke til heftet i nettbutikken