NM for kor

NM for kor blir  5.-8. oktober 2023 i Trondheim

Frist for påmelding er 1. april 2023.

Det er Koralliansen som er arrangør av NM for kor, mens Norges Korforbund er ansvarlig for gjennom-føringen av konkurransen.

Koralliansen skal gjøre korsang til en attraktiv fritidsinteresse for alle barn, unge og voksne. Dette gjør vi ved å sikre gode vekstvilkår for korene, tilby aktiviteter av høy kvalitet og synliggjøre korenes betydning. Koralliansen ønsker å gjøre konkurransen tilgjengelig og interessant for alle typer kor. Retningslinjer og reglement skal bidra til at deltakere og arrangør har en felles forståelse for konkurransens formål og regelverk.

NM for kor skal være en arena der kor får muligheten til å måle sin utvikling sammen med andre kor. Konkurransen skal inspirere, og bidra til utvikling og læring. Videre skal konkurransen bidra til å synliggjøre korsangen som en viktig kulturbærer i samfunnet.

Benevnelsen kor vil i retningslinjene omfatte alle typer kor og vokalgrupper.

Utdrag av retningslinjene:

 • Minst 90% av korets sangere skal være faste medlemmer. Dette må kunne dokumenteres. Brudd på denne regelen gir grunnlag for diskvalifikasjon.
 • Korene må ha eksistert i ett år før arrangementsdato.
 • Hvert kor kan delta i maksimalt 2 klasser. Det må være forskjellig repertoar i de to klassene.

Klassene man kan delta i er:

 • Barnekor
 • Barnekor Åpen klasse
 • Blandet kor A og B
 • Damekor A og B
 • Elitekor
 • Elitekor Sakral
 • Mannskor A og B
 • Sakral A og B
 • Seniorkor
 • Ungdomskor A og B
 • Vokalgruppe A og B
 • Åpen klasse A og B

Om Barnekor

I klassen Barnekor deltar kor hvor majoriteten av sangerne er opp til 12 år.  Ingen må være over 16 år.

Om Barnekor Åpen klasse

I klassen Barnekor Åpen klasse deltar kor hvor majoriteten av sangerne er opp til 12 år. Ingen må være over 16 år.

Denne klassen er for barnekor som ønsker å presentere et program i sjangeren underholdning, pop, musikal, rytmisk musikk og lignende. Koret står fritt til å bruke akkompagnement, sceniske og koreografiske element og må være akustisk. Akkompagnement må utføres der og da, ikke være innspilt på forhånd. Vi tilbyr solistmikrofon.

Om Ungdomskor

I Ungdomskor deltar kor hvor majoriteten av sangerne er mellom 13 og 19 år. Ingen må være over 26 år.
Ungdomskor kan i tillegg delta i ordinær Åpen klasse eller i Sakral klasse.

Om Sakral klasse

Sakral klasse er åpen for alle kortyper, unntatt barnekor.

Om Vokalgrupper

Vokalgruppe defineres som et ensemble uten dirigent med maksimum 12 og minimum 3 sangere. Gruppen kan konkurrere i ‘Vokalgruppe med mikrofon’ eller ‘Vokalgruppe akustisk’.

Det foretrekkes at gruppen bruker egne mikrofoner. For ‘Vokalgruppe med mikrofon’ vil det bli lagt til rette for en lydprøve, maks 30 minutter. Vokalgrupper kan også konkurrere i Åpen klasse og Sakral, men da må det synges akustisk.

Om Åpen klasse

Åpen klasse er åpen for alle kortyper, unntatt barnekor. Denne klassen er for kor som ønsker å presentere et program i sjangeren underholdning, pop, musikal, rytmisk musikk og lignende. Koret står fritt til å bruke akkompagnement, sceniske og koreografiske element og må være akustisk. Akkompagnement må utføres der og da, ikke være innspilt på forhånd. Vi tilbyr solistmikrofon.

Les mer om NM for kor: https://nmforkor.no/