Kurs i barne- og ungdomskorledelse for kirkemusikere og kordirigenter

Fagutvalg for kirkemsuikk (FUM) i OU-ordningen gjentar suksessen og arrangerer nytt kurs i Stavanger! Kurset består av to samlinger, hvor den første samlingen (20. – 21. oktober) er digital, og andre samlingen (10. – 11. november) er fysisk. Kurset er initiert og finansiert av fagutvalg for kirkemusikk (FUM).

Målgruppe: Deltagerne må være ansatt i Den norske kirke (kirkelig fellesråd), primært med musikalsk ansvar og ha musikkfaglig utdannelse (kirkemusiker, kantor, menighetsmusiker/pedagog, kordirigent, musikklærer o.l.). Personer uten formell kompetanse innen musikk, men med lang praksis fra barne- og eller ungdomskor, kan også delta på kurset.

Hvor: Domkirken og St. Petri menighetshus, Rektor Steens gt. 7, 4010 Stavanger
(12 minutter å gå fra jernbanestasjonen hvor tog, Kystbussen og flybussen har endestasjon) 

Når: 20. – 21. okt. og 10. – 11. nov. 2022
Digital samling (Zoom) : 20. oktober kl. 12:00 – 15:00 og 21. oktober kl. 12:00 – 15:00
Fysisk samling (Stavanger): 10. november kl. 12:00 – 18:00 og fredag 11. november kl. 09:00 – 15:00

Øvingskor: Korskolen i Domkirken og St. Petri menighet deltar under kurset som øvingskor.

Kursholder: Randi Claussen Aarflot (se presentasjon nederst på siden)

Repetitør: Kantor Tore Bols

Lokalt vertskap: Ragnhild Halle fra Stavanger bispedømmekontor og Tuva Y. Gederø fra Ung Kirkesang

Kursinnhold:

  • Ulike innstuderingsmetoder som passer for barnekor
  • Gode metoder for gehørsbasert og notebasert opplæring
  • Hva som kjennetegner barnestemmen, og hvordan man best tilrettelegger for en sunn stemmeutvikling
  • Oppvarming i barnekoret, praksis og teori
  • Repertoar: rammesanger, høstsanger, julesanger, sanger som passer i gudstjenesten

Program:
Samling 1: Digital samling (Zoom)
20.oktober:
1200-1300: Presentasjon av opplegg, deltakere. Gjennomgang av rammeplaner
1300-1315: Pause
1315-1400: Grunnlagstenkning: hvordan ivareta barns læringsstil?
1400-1415: Pause
1415-1500: Hvordan velger vi repertoar? Repertoardeling

21.oktober:
1200-1300: Barnestemmen og det vokaltekniske arbeidet med barn
1300-1315: Pause
1315-1400: Barnestemmen og det vokaltekniske arbeidet med barn
1415-1500: repertoar til høstsemesteret

Samling 2: Fysisk samling (Stavanger)
10.november:
1130-1200: Ankomst, registrering og enkel bevertning (wrap)
1200-1300: Hvordan planlegger vi gode korøvelser?
1300-1315: Kaffepause
1315-1415: Oppvarming i barnekoret, praksis
1415-1500: Matpause
1500-1615: Deltakerne viser forberedte innstuderinger og får tilbakemelding
1615-1630: Pause
1630-1730: Deltakerne dirigerer barnekor
1730-1800: Felles refleksjon rundt praksis
1930: Felles middag ute

11. november:
0900-1000: Innstuderingsmetodikk og repertoar
1000-1015: Pause
1015-1115: Innstuderingsmetodikk og repertoar
1115-1130: Pause
1130-1215: Deltakerne viser forberedte innstuderinger og får tilbakemelding
1215-1300: Lunsjpause
1300-1345: Deltakerne dirigerer barnekor
1345-1400: Pause
1400-1500: Samtale om praksis, oppsummering
1500: Slutt og vel hjem

Pris: 2500 kr for nettsamling og fysisk samling. Prisen inkluderer servering under kurssamlingen, og middag på kvelden den 10.november.
Overnatting og reise kommer i tillegg, og må dekkes av den enkelte.

Hotelltips: 

Scandic Stavanger Park – 9 min å gå til menighetshuset, 8 min å gå til Egon. 

Scandic Royal Stavanger – 11  min å gå til menighetshuset, 6 min å gå til Egon. 

Clarion Hotel Stavanger – 11 min å gå til menighetshuset, 6 min å gå til Egon. 

Radisson Blu Atlantic – 12 min å gå til menighetshuset, 3 min å gå til Egon.  

Påmelding her: Kurs i barne- og ungdomskorledelse

Påmeldingsfrist: 13.okt. 2022. Avmelding etter påmeldingsfristen faktureres med kr. 500,-
For avmelding siste 5 dager før kurset eller no-show faktureres kurset i sin helhet.

Kursholder:

Randi Clausen Aarflot er utdannet sangpedagog fra Barratt Due musikkinstitutt og hun har en videreutdanning i barnekorledelse fra Børnekorakademiet i København. Randi har fordypet seg i barnestemmens utvikling og det metodiske arbeidet med barnekor.

Randi er nå ansatt ved Norges musikkhøgskole som studieleder for videreutdanningen i barnekorledelse, i tillegg til at hun arbeider som korleder for tre barne- og ungdomskor. Hun har også en stilling som vokalpedagogisk konsulent i Ung kirkesang, og hun er en mye brukt kursholder. Sammen med Åshild Kyvik Bauge har Randi gitt ut boka «Sangteknikk i barne- og ungdomskoret».

Arrangør: Kurset er initiert og finansiert av Fagutvalg for kirkemsuikk (FUM) i OU-ordningen.
Ung Kirkesang v/Tuva Y. Gederø og Stavanger bispedømmekontor v/Ragnhild Halle, er lokale arrangører.

Vi gjør oppmerksom på at store deler av kurset er allerede dekket av OU-midler, det er derfor ikke mulig å søke FUM eller andre fagutvalg om stipend eller tilskudd til dette kurset.

Spørsmål knyttet til kurset kan rettes til seniorrådgiver i KA ,Eldbjørg Leinebø Ekre.

E-post: eldbjorg.ekre@ka.no

Telefon: 416 10 918