Mozarts Requiem

Øvingsressurser

Noter hele verket*

*Sidetall og avspillingstid på satsene står på første siden

Lydfiler av hele verket

*Instrumental fra Sibelius

Eventuelle feil i Sibelius-filen (og tilhørende pdf og mp3) rapporteres til prosjektleder Bryan Breidenthal: bryan@sang.no
Disse er Public Domain kopier.

Lydfiler innsunget av enkelte satser

Fra Stavanger domkirke. Sidetall fra PDF-fil utgaven.

Introitus (Requiem) s.1 (0´0")

Sequenz

Dies irae s.10 (7´04")

Rex tremendae s.13 (9´05")

Confutatis s.15 (10´43")

Lacrimosa s.18 (12´57")

Offertorium

Domene Jesu s.20 (15´52")

Hostias s.26 (19´34")

Sanctus s.31 (22´53")

Benedictus s.33 (24´21")

Agnus Dei s.34 (26´42")

Communio (Lux aeterna)
s.36 (29´43")

YouTube videoer

NB: Noen av filmene har reklame i starten

Chorus Rehearsal Aid:

Enkelte satser stemmevis

Disse ressursene kan brukes til innøving av de forskjellige stemmer og satser.
De utgjør Ung kirkesangs nasjonalprosjekt «SiNGING TOGETHER before we meet».
Prosjektet er hovedsakelig finansiert med midler fra LNU. Trinn 2 og 3 kommer etter hvert.
Prosjektleder Bryan Breidenthal samt Johannes Köpple og Oddgeir Kjetilstad utgjør hoved styret for prosjektet.