Tilskudd til regionale ungdomskor i Ung kirkesang

Ung kirkesang har fått tilskuddsmidler fra Sparebankstiftelsen til tre regionale ungdomskor! Til sammen 600 000 i 2022 og 2023 fordeles til aktivitet og drift av Budapestkoret – Nidaros-Møre, RUV – regionalt ungdomskor Vest og SØK – regionalt ungdomskor Sør-Øst.

Pengene er avsatt til pilotprosjekter i talentutvikling på det klassiske musikkfeltet, et prosjekt som driftes av Sparebankstiftelsen i samarbeid med Talent Norge. 

Vi gleder oss over litt grunnfinansiering til våre regionale ungdomskor som er et tilbud til korsangere som ønsker større utfordringer enn de får i sitt hjemmekor.

Har du spørsmål om regionale ungdomskor, kontakt Ingvild Øverby Vist, ingvild@sang.no