Komponistkonkurranse: Sanger for barne-/ungdomskor på nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk og kvensk

Ung kirkesang er en landsomfattende organisasjon med omlag 250 medlemslag. Vi utlyser med dette:

Komponistkonkurranse: Sanger for barne- og ungdomskor på nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk og kvensk 

En jury vil vurdere de innsendte bidragene (etter språklig bistand på de forskjellige språkene). Sangene må oppfylle følgende kriterier:

  • Sangene skal bygge på bibeltekster, fra Biibbal (2019), Åarjelsaemien (2018), Ådå testamennta (2004), Evankeeljumit meänkielelä (2017) eller i parafrase (omdiktning).
  • Sangene skal være egnet for bruk i gudstjenestesammenheng/trosopplæringstiltak.
  • Sangene skal tilrettelegges for enten barnekor eller ungdomskor, i forhold til vanskelighetsgrad og sjanger.
  • Sangene må være lett leselige.

Sanger som ikke oppfyller disse kriteriene vil ikke bli vurdert.
Innleveringsfrist 1. mai 2022.

Innsendte komposisjoner vil bli vurdert anonymt av en kompetent jury. Juryarbeidet vil være avsluttet før St. Hans 2022. Vinnerne får sine bidrag utgitt på Kirkesangforlaget, Ung kirkesang sitt noteforlag, og må akseptere kontrakt for å være med i konkurransen. Det kan premierest inntil 3 verk pr språk: 1. kr 10.000, 2. kr 5.000 og 3. kr 3.000.

Komponistkonkurransen er støttet av Sør-Hålogaland bispedømme.

Send bidrag til:

Ung kirkesang v/Johanne Stafsnes, Lahaugen 6, 8050 Tverlandet eller johanne@sang.no

Lever gjerne elektronisk som pdf-fil, Sibelius- eller Finalefiler.