På vandring gjennom livet

Dette er et kurstilbud til deg som vil være leder på korsommerskolen på Mjuklia, og til deg som vil kombinere pilegrimsvandring og ledertrening. På vandringen får du forberede deg på lederoppgavene i korsommerskolen gjennom tidebønner, vandring, filosofisk samtale, undervisning og aktiviteter.