Infomasjon om planlagte kurs.

Vårtreff, Vest   29.-31.mars   Sætervika
Regionalt ungdomskor Vest   29.-31.mars   Tysse
Landsmøte   5.-7.april   Tønsberg
Nye sanger og metodikk   13.juni   Lillestrøm kirke
Sangfest   23.-27.juni   Harstad
På vandring   24.-27.juli   Oppdal
Korsommerskole, Mjuklia   28.juli-2.aug   Mjuklia
Korsommerskole, Lund   5.-10.aug   Lund
Regionalt ungdomskor Vest   13.-15.sept   Stavanger
Regionalt ungdomskor Vest   8.-9.nov   Bergen