Nettverk for orgelpedagoger med lanseringsseminar

Nettverk for orgelpedagoger (NFO) inviterer til lanseringsseminar av “Graduale – ei gudstenestebok for unge organistar” i Trondheim onsdag 20. april kl.10 – 14.

Denne boken samler de mest brukte musikkbehov fra gudstjenestelivet i Norge og Sverige. Tanken bak er enkel: å fremme deltakelse i gudstjenesten blant unge organister. Redaksjonen har arbeidet siden juni 2021 med å samle inn og redigere stoffet. Redaksjonen er bredt sammensatt, med norske og svenske orgelpedagoger. Vi gleder oss til å presentere denne boken for fagmiljøet, og ønsker dere velkommen til lanseringsseminar! 

Tirsdag 19. april blir det konsert i Nidarosdomen kl. 17.00 med orgelklubbene i Nidaros.  Hele  “Schult-suiten” presenteres og  utdrag fra  “Graduale – ei gudstenestebok for unge organistar” blir fremført av ca. 25-30 unge organister. Vi anbefaler at dere også får med dere dette. 

Tid: Onsdag 20. april kl. 10-14


Sted: Orgelsalen ved avdeling for musikk ved NTNU (konservatoriet) i Olavskvartalet.

  • 9.30-10.00: Oppmøte/registrering
  • 10.00: Velkommen v/Martine Bæver Larsen
  • 10.05-10.30: Presentasjon av boka ved David Scott Hamnes og Åsa Johnsson
  • 10.30-11.20: Bjørn Vidar Ulvedalen har orgeltime med noen av orgelelevene
  • 11.20-11.30: Pause
  • 11.30-12.00: Kristin Eek: Gudstjenestespilling for små barn med eksempel på hvordan man kan spille sammen
  • 12.00-13.00: Lunsj på en cafe i nærheten av konservatoriet
  • 13.00-13.45: Inger Lise Ulsrud: Improvisasjon for barn i gudstjeneste – eks. korte, enkle forspill, lydkulisse til tekstlesning
  • 13.45-14.00: Oppsummering og spørsmål

Med forbehold om endringer i programmet

Deltakelse på seminaret er gratis.

Vi organiserer felles middag tirsdag kveld som hver enkelt betaler selv. 

Overnatting og reise ordnes av hver enkelt deltaker. 

Påmelding innen 1. april, og påmelding gjøres nederst på siden her.