Hålogaland

Ung kirkesang Hålogaland er en langstrakt region som tilsvarer Nord- og Sør-Hålogaland bispedømme (Nordland og Troms og Finnmark). Regionen arrangerer kortreff, kurs for kordirigenter, kantorilederkurs (dirigentkurs for barn og ungdom), region sommerkurs (sangfest nord) og regionale/nasjonale orgelkurs.

Mette Siv Dyrnes

Styreleder

Kantor og korleder i Sortland menighet

Erlend Karlsen

Nestleder

Kantor og korleder i Elverhøy menighet

Marie Elise Wang

Styremedlem

Korsanger i Narvik kirkes barne- og ungdomskantori

Fredrik Lantz

Styremedlem

Kantor og korleder i Tjeldsund menighet

Victoria Sovatkina

Styremedlem

Kantor og korleder i Øksnes menighet

Maria Helene Laksaa

Styremedlem

Korsanger i Narvik kirkes barne- og ungdomskantori

Johanne Stafsnes

Regionkonsulent

Tlf: 452 58 677

E-post: johanne@sang.no