Kurs: Barnekor med poesi og bevegelse

Kurset retter seg mot barnekorledere som ønsker å lære nytt repertoar og kreative innstuderingsmetoder til bruk i barnekoret. Repertoaret og metodikken er hentet fra den norske utgaven av Barnekor med poesi og bevegelse som utgis høsten 2022. Sangene som presenteres egner seg både for verdslige og sakrale barnekor.

Sted og tid

Kurset holdes i Oslo på følgende tider og steder:
Lørdag 29. oktober kl. 10-16 i Uranienborg kirkes menighetshus
Søndag 30. oktober kl. 11-15 på Norges musikkhøgskole, Levinsalen

Påmelding

Send e-post til nils@sang.no, og oppgi følgende informasjon:
1. Navn
2. Fakturaadresse
3. Hvilke(t) kor du dirigerer og aldersgruppen på korsangerne
4. Allergier og dietter

Pris

1500 kroner for begge dager, inkl. enkel lunsj og kaffe/te.

Er du student ved NMH? I så fall deltar du gratis på kurset. Oppgi studieprogrammet du går på når du melder deg på. Dersom du ønsker å bestille lunsj sammen med de andre deltakerne, må du dekke disse kostnadene selv. Opplys eventuelt om dette i påmeldingen.

Det er begrensede plasser på kurset, og plassene reserveres fortløpende. Vær rask med påmelding! Påmeldingsfristen er 15. oktober!

Om kursholderne

Pia Boysen har diplomeksamen i orgel fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Hun har også studert sang, direksjon og orgel i London og New York. Siden 2003 har Pia vært sjefsdirigent for Det Danske Pigekor. Pia er kunstnerisk leder for Børnekorakademiet i tillegg underviser hun i barnekormetodikk ved Sjællands Kirkemusikkskole.

Margrete Enevold var ansatt på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i perioden 1966-2013. Der underviste hun i hørelære, sang og vokalpedagogikk. I 1978 stiftet hun Det Kgl. Danske Musikkonservatoriums Børnekor som hun ledet fram til 1999. Koret gav ut flere cd-er under hennes ledelse, og de hadde omfattende konsertvirksomhet både i Danmark og utlandet. Margrete har vært dommer i flere korkonkurrranser samt undervist på tallrike masterklasser både nasjonalt og internasjonalt.

Randi Clausen Aarflot er utdannet sangpedagog fra Barratt Due musikkinstitutt, og hun har en videreutdanning i barnekorledelse fra Børnekorakademiet. Randi har fordypet seg i barnestemmens utvikling og det metodiske arbeidet med barnekor. Hun arbeider som korleder i Glemmen kirke hvor hun leder tre barne- og ungdomskor. Randi er også ansatt i Ung kirkesang som vokalpedagogisk konsulent samt ved Norges musikkhøgskole som studieleder for videreutdanningen i barnekorledelse.

Kurset gjennomføres i samarbeid med Koralliansen og NMH.
Prosjektet har mottatt økonomisk støtte fra Koralliansen og Musikkens studieforbund.