SyngSammen

Advent - Jul - Åpenbaringstiden - Han som kom og som stadig kommer:

5. Gjør døren høy

48. Deilig er jorden

90. Deilig er den himmelblå

Påske - Faste – Jesus i liv og død:

172. Where you there?

196. Påskemorgen

190. Som den gyldne som frembryter

Pinse – Treenighets tiden - Gud i våre liv:

227. Sannhets tolk og taler

223. Kjærlighet er lysets kilde

308. Nå la oss takke Gud