Videreutdanning i barnekorledelse

Barnekorledelse er videreutdanningen for deg som ønsker å ta med barnekoret ditt på et løft. Vi lar deg reflektere rundt planlegging og gjennomføring, og gir deg tilbakemeldinger på jobben du gjør med koret du dirigerer.

Studiet går over to semester, er 15 studiepoeng og er samlingsbasert. Samlingene er på Norges musikkhøgskole, Oslo.

Det er flere grunner til å søke videreutdanningen i barnekorledelse: 

  • Du lærer nye verktøy for innstudering og arbeid med repertoar. 
  • Du lærer om generelle pedagogiske og vokaldidaktiske emner som gjør det ukentlige arbeidet enklere og mer overkommelig.
  • Du lærer hvordan du kan planlegge godt for å få mest mulig effektive og inspirerende korøvelser.
  • Du blir kjent med andre barnekorledere med erfaring og kompetanse, og det er fokus på erfaringsutveksling og å lære av hverandre.
  • Det er fint å ha noen å dele sorger og gleder med, barnekorledere jobber jo ofte alene.

Rent praktisk gjennomfører studentene et utviklingsarbeid i sitt eget kor, og de får opptil 6 timer personlig veiledning underveis i prosjektet. 

Inntakskriteriene er minimum 60 studiepoeng i musikk, men det er mulig å søke om opptak basert på erfaring og realkompetanse! Skriv i så fall dette nøyaktig inn i søknaden. Studenter uten tilstrekkelig formell kompetanse har blitt tatt inn på bakgrunn av erfaring nesten samtlige år.

Les mer her eller lurer du på noe så er det bare å ta kontakt med Randi C. Aarflot på mail: Randi.c.aarflot@nmh.no eller telefon: 992 95 700.