• Noter

    Schult-suiten for orgel

    Kirkesangforlaget gir ut "Schult-suiten". Dette er en samling av nye orgelstykker som er tenkt brukt i pedagogisk øyemed så vel som i liturgisk og konsertsammenheng. Arbeidsgruppe fra Kirkelige fellesråd i Trondheim og økonomi…