Noter

  • Noter

    Ny nettbutikk (hurra!)

    Nettbutikken til Kirkesangforlaget har blitt ny! Av tekniske oppgraderinger så kan man nå søke på noter ut i fra besetning og kjøpe de fleste noter som pdf, men ikke minst så kan man…

  • Noter

    Schult-suiten for orgel

    Kirkesangforlaget gir ut "Schult-suiten". Dette er en samling av nye orgelstykker som er tenkt brukt i pedagogisk øyemed så vel som i liturgisk og konsertsammenheng. Arbeidsgruppe fra Kirkelige fellesråd i Trondheim og økonomi…