Komponistkonkurranse

I høve 30-års jubileet for korsommarskulane i Ung kirkesang og markering av 70 år sidan etableringa av Norges kirkesangforbund, blir det invitert til komponistkonkurranse. Vinnarverka vil bli brukt på korsommarskulen i Kristiansand i 2025 og andre høvelege arrangement.

Følgjande rettningslinjer gjeld:

Det kan leverast bidrag i to kategoriar: a) for ungdomskor 12–18 år SAB, Durata: inntil 4 min., eller b) for barnekor 5–10 år, S eller SS. Durata: inntil 2 min. For begge kategoriar: kor og piano eller orgel (verk med inntil 2 andre fritt valte instrument blir også vurderte). Publisering: Berre nyskrivne (upubliserte) verk med avklarte tekstrettar, bibeltekst (Bibel 2024) eller to salmetekstar skreve av Arve Bruvoll (ligger vedlagt under) som kan gjevast ut av Ung kirkesangs forlag – Kirkesangforlaget, er aktuelle. Det kan premierast inntil 3 verk i kvar kategori. Premiesats a: 1. kr 20.000, 2. kr 15.000, 3. kr 10.000. Premiesats b: 1. kr 15.000, 2. kr 10.000 og 3. kr 7.000.

Innsendte bidrag blir anonymiserte og vurdert for premiering og publisering av styret i Kirkesangforlaget. Spørsmål til Nils Hidle, 37271817.

Innsendingsfrist: 1. september 2024: Til e-post: nils@sang.no

To tekstar av Arve Bruvoll: