Integreringsmidlar

Integreringsmidlar: støtteordning til korsommarskule, regionale arrangement, reisestøtte og deltakarbetaling i laga, søknadsfristar: 15. juli, 1. sept. 1. nov.

Read More »

Komponistkonkurranse

I høve 30-års jubileet for korsommarskulane i Ung kirkesang og markering av 70 år sidan etableringa av Norges kirkesangforbund, blir det invitert til komponistkonkurranse. Vinnarverka vil bli brukt på korsommarskulen i Kristiansand i 2025 og andre høvelege arrangement.

Read More »

Laget ditt kan få moms-kompensasjon

Alle lag i Ung kirkesang kan nå levere søknad, via Ung kirkesang, om å få kompensert mva -kostnader etter forenkla modell.  Det betyr at det blir søkt på bakgrunn av samlet driftskostnader.  Søknadsfrist: 15. juni.

Read More »

Årsrapport 2023 – rapportfrist er 28. februar 2024

Det vart 3. januar sendt ut årsrapportvarsling til alle som står registrert som styremedlemer i alle lag. (Alle lag som vi trur skal rapportere.) Viss du ikkje finn årsrapport til ditt lag for 2023 i Hypersys, send ein e-post, og vi skal straks ordne opp i det: og omvendt, har du fått men skal ikkje rapportere, meld frå om det! 

Read More »

Dekking av tono-vederlag for medlemslaga sine konsertar

Ung kirkesang har hatt ein sentral TONO-avtale for alle sine medlemslag sidan 1999. I alle år etter har det har vore gratis for medlemslaga å framføre musikk på konsertar, fordi organisasjonen sentralt har betalt for ein rammeavtale, for alle konsertar med inntil 500 i publikum eller inntil kr 50.000 i billettinntekt. Mange andre musikkorganisasjonar har hatt det på tilsvarande måte. Desse rammeavtalane med det frivillige musikklivet har nå TONO sagt opp, og dermed må alle kor og andre medlemslag nå sjølv avklare lisens med TONO direkte.

Read More »

Siste nyhetsbrev fra Ung kirkesang:

Nyhetsbrev blir sendt ut med jevne mellomrom til medlemslagene via kontaktpersonen som står oppført i Hypersys. Du kan også melde deg som mottaker av nyhetsbrev selv om du ikke er kontaktperson og da sender du en mail til johanne@sang.no.

Formål

Ung kirkesang har som formål å bevare og fornye kirkesangen og arbeide for at barn og unge får opplæring i sang, kirkemusikk og liturgi. 

Ung kirkesang skal drive trosopplæring, voksenopplæring og studiearbeid.