Laget ditt kan få moms-kompensasjon

Alle lag i Ung kirkesang kan nå levere søknad, via Ung kirkesang, om å få kompensert mva -kostnader etter forenkla modell.  Det betyr at det blir søkt på bakgrunn av samlet driftskostnader. 

Søknadsfrist: 15. juni.

En forutsetning er at regnskapet er revidert og godkjent av årsmøte (eller annet kompetent organ). Med andre ord: her må organisasjonsarbeidet være i orden. Landsstyret har også vedtatt at bare kor som har alt i orden når det gjeld rapportering for 2023 kan søke. Alle som søker MVA-kompensasjon må være registrert i Frivillighetsregisteret.

For å registrere seg i Frivillighetsregisteret trenger koret org.nr. Hvis dere trenger hjelp til å registrere laget i Brønnøysundregisteret så ta kontakt med Nils Hidle.

  • For å registrere i Frivillighetsregisteret, klikk her… 
  • Hvis du vil lese hele forskriften om MVA-kompensasjon, klikk her… 
  • Det er laget et enkelt søknadsskjema, her ligger word-format og pdf-format av skjemaet.

Søknadsskjemaet skal fylles ut, skrives ut og signeres. Send så vedlagt det reviderte regnskapet, sammen med revisorattest på e-post: per.ivar@sang.no