På tide å oppdatere medlemslistene i Hypersys

Dette er en hyggelig påminnelse fra sekretariatet om å oppdatere medlemslistene i Hypersys kontinuerlig. Det er to vanlige senarioer:

 1. Tallet på Hypersys stemmer med antall medlemmer i laget
 2. Tallet på Hypersys er 0 eller mye lavere enn antall medlemmer i laget

Hvis du er en del av gruppe 1 som har alt på stell så sier vi gratulerer! Men om du er i gruppe 2 så er det på tide å få medlemmene registrert! Du kan selvsagt vente, og det er lov – men det er ikke alt som er lov, som er lurt. Det er hvert år massevis av medlemmer i forskjellige lag som ikke blir eller kan bli registrert, for medlemsopplysningene blir ikke samlet inn før det er for sent, eller fordi kontingenter ikke blir krevd inn.

Her følger en oppskrift fra generalsekretær Nils for å registrere medlemmer:

Om du nå vil oppdatere medlemslista i ditt lag for 2024 så er her ei oppskrift:

 1. Send medlemsliste (helst rekneark, excel el.) for 2024 som svar på denne e-posten, så fiksar vi opp for deg.)
 2. gjere sjølv:

Først loggar du inn i Hypersys: Du finn innlogging her: https://uks.hypersys.no

(Dersom du ikkje har eller hugsar passord: klikk «gløymt passord», skriv inn e-postadressa di og klikk søk. Du får da tilsendt ein e-post, med link for å definere passord.)

Etter at du har definert passord kan du logge inn.

 1. Sjekk at kontingenten er på plass. Du sjekkar her: Under medlemskap > kontingent og oppsett, klikk opp kontingent og når det står: ikke definert, klikkar du på den raude teksten og skriv inn rett beløp for 2024. Har du fleire kontingentsatsar, gjer du dette for alle. (Det er lurt å vente med gratiskontingentar (for styremedlemmer etc), så du ikkje i vanvare registrerer med gratis-kontingent.

  medlemmer som var med i 2023, som framleis er med i 2024 flyttar du over, ved å merke dei (klikke i boksen til venstre for kvart namn) og klikke forny. (Verktøyknappen forny er over medlemslista, lengst til høgre, og blir først synleg når du har merka eit eller fleire medlemmer.)
 2. viss du har forskjellige kontingenttypar – kan du berre fornye (flytte til 2024) for ein kontingenttype om gongen.
 3. Dersom du vil bruke systemet til å kreve inn kontingent, legg du medlemmene over som ubetalt. Ta gjerne kontakt med sekretariatet tel 37 27 18 17 for hjelp med oppsett av innkrevjingsmail, eller innmeldings-link der medlemmer kan registrere seg rett inn i Hypersys i laget ditt.
 4. For nye medlemmer som har vore med i andre lag før:  Søk dei opp i det ovale søke-feltet øverst til høgre. Klikk dei opp, og klikk nytt medlemskap, og legg dei til i det nye laget.
 5. Heilt nye medlemmmer legg du til ein og ein med legg til i medlemsmenyen.  (Viss du får feilmelding om at ei e-postadresse er i bruk frå før:  registrer utan e-post, ettterpå opnar du medlemsprofilen på medlemmen, og legg inn e-post.)
 6. Viss du lurer på noko, ring og spør.  37271817.  Vi er glade for alle spørsmål, og hjelper så godt vi kan. Hypersys er eit fleksibelt system, som kan mange ting – men heilt sjølvforklarande er det ikkje.

Lukke til med korarbeidet.  Ring oss i sekretariatet om noko ikkje virkar som du hadde tenkt.  Vi hjelper til!