Schult-suiten for orgel

Kirkelig fellesråd i Trondheim (KFIT) ønsker å bidra til å inspirere barn og unge til å spille orgel. De har derfor bedt fem komponister om å skrive ny musikk som kan brukes i pedagogisk øyemed så vel som i liturgisk og konsertsammenheng.

Felles for stykkene er at de kan utvikles gjennom improvisasjon og deles i mindre seksjoner. Alle verker har moderate tekniske krav, og inneholder ulike utfordringer for organisten, blant annet forsiringer, svellbruk, pedalsoloer samt variasjon i registrering. Målgruppen er barn fra 6-14 år, men stykkene kan godt spilles av alle organister.

Vi har kalt denne samlingen for Schult-suiten til minne om Aage Claudius Schult, som i 1864 testamenterte økonomiske midler til et legat som skulle understøtte utdanning av musikere, og spesielt kirkemusikere i Trondheim. Tollkasserer A.C. Schults legat forvaltes av KFIT og i 2018 ble det bevilget midler til å få skrevet ny musikk for barn og unge. Det ble opprettet en arbeidsgruppe blant ansatte i KFIT som fikk i oppdrag å utarbeide kriterier og kravspesifikasjoner samt velge ut komponister. Denne gruppen har bestått av følgende personer: David Scott Hamnes (kantor og leder av Orgelklubben Ludvig), Petra Bjørkhaug (domkantor), Grete Winther Westrum (menighetspedagog) og Bjørn Borge (administrasjonen).

Det er vårt ønske og håp at disse stykkene kan være til glede og inspirasjon og bidra til et variert og rikt musikkliv i våre kirker.

Verkene:

  1. Magnus Nyhagen Asplunds verk er inspirert av samisk musikk og tar utgangspunkt i melodien til salmen «Njuovtjav lávlo ja suv májno» (Frydetonen), 186b i Norsk salmebok 2013.
  2. Trond Gilbergs verk er basert på fragmenter av tre norske fotballsanger: «Heia Brann», «Rosenborgsangen» og «Bilde tå’n Ivers». (Tema frå «Heia Brann» er trykt med tillatelse fra Trygve Thue. Tema fra Rosenborgsangen er trykt med tillatelse fra Gehrmans Musikförlag AB og Dag Ingebrigtsen. Tema fra «Bilde tå’n Ivers» er trykt med tillatelse fra Norsk Noteservice, Vigmostad & Bjørke AS).
  3. Inger-Lise Ulsruds verk er inspirert av norsk folkemusikk.
  4. Bjørn Vidar Ulvedalen har skrevet et variasjonsverk med utgangspunkt i salmen «Påskemorgen slukker sorgen».
  5. Knut Anders Vestads verk er inspirert av spillmusikk som form og bruker kjente temaer fra dataspill (Angry birds, The Sims 1 og 3). Trykt med tillatelse fra Hal Leonard Europe Limited, spesifisert på side 47).