• Studier

    Studere barnekorledelse på NMH?

    Musikkhøgskolen har et svært bredt tilbud innen videreutdanning og annen spesialisering. Mange av dem er samlingsbaserte eller går på deltid, så i 2021 benytter vi muligheten til å invitere til åpen dag for…

  • Noter

    Schult-suiten for orgel

    Kirkesangforlaget gir ut "Schult-suiten". Dette er en samling av nye orgelstykker som er tenkt brukt i pedagogisk øyemed så vel som i liturgisk og konsertsammenheng. Arbeidsgruppe fra Kirkelige fellesråd i Trondheim og økonomi…